Конференція «IT и автоматизація» в ОНАХТ

Участь в наукових конференціях сьогодні — необхідна умова розвитку як вченого, який вже відбувся, так і початківця-вченого.

Практика показує, що особиста участь, можливість обміну думками, знайомство з працями інших учених в своїй галузі знань не тільки дозволяє отримати зріз інформації про поточний стан наукових досліджень, а й дає поштовх новим розробкам (часто в неочевидному раніше напрямку).

Міжнародні наукові конференції дають можливість отримати дані про нові ідеї і дослідження не тільки в Україні, але і в інших країнах, часто віддалених. Таке знайомство з сучасним станом справ у науковій галузі дозволяє заощадити як час, так і ресурси. Тому так важливо сьогодні брати участь в таких зустрічах, а вже організовувати їх — завдання взагалі першорядне.

В Одеській національній академії харчових технологій 17 і 18 жовтня 2019 пройшла XII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та автоматизація — 2019», в роботі якої взяла участь рекордна кількість науковців, від студентів до професорів. Конференції по IT та автоматизації, що проводяться в нашій академії, все більше привертають увагу вчених і викладачів. Можливість оперативної публікації результатів своїх досліджень, обміну думками, доброзичливої ​​критики роблять такі зустрічі дуже привабливими (досить сказати, що перші тези доповідей на минулу конференцію були отримані в січні цього року).

На конференцію були надіслані тези близько ста доповідей від 139 осіб (це більш ніж в 2 рази перевищує кількість минулорічних учасників). Звертає на себе увагу географія учасників — 29 вишів з 16 міст. В роботі конференції взяли участь практично всі «гранди» підготовки фахівців в області IT і автоматизації — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний університет «Львівська політехніка», Харківський національний університет радіоелектроніки, Одеський національний політехнічний університет, Вінницький національний технічний університет. Із-за кордону надіслали свої роботи вчені з Білорусії, Грузії, Казахстану, Росії. До початку конференції був підготовлений збірник тез всіх доповідей (через велику їх кількості довелося видавати його в двох томах), а також програма проведення засідань.

Слід зазначити інтерес до конференції різнорідної публіки — свої роботи надіслали близько 40 студентів, 39 кандидатів технічних наук, 10 докторів наук, 17 аспірантів, 14 викладачів коледжів і шкіл. Нашу академію в збірнику представили 28 осіб.

У пленарному засіданні конференції, яка відбулася 17.10.19 в ауд.А-234, взяли участь як співробітники вишів, так і представники IT промисловості. Після привітального слова ректора академії Богдана Єгорова присутні приступили до заслуховування доповідей. Спектр доповідей, озвучених на цьому засіданні, був надзвичайно широкий — «Особливості створення сучасних Web-додатків», «Облік ігрового балансу в сучасних комп’ютерних іграх», «Інформаційна ентропія і свобода вибору», «Використання 3D зображень для діагностики генетичних захворювань», «Автоматизована технологія переробки вторинної сировини виноробства»,«Побудова нейронної мережі». В якості спікерів були запрошені Дмитро Тінітілов, експерт, незалежний консультант з розробки web-додатків, Максим Попков, game-дизайнер, Валерій Швець, професор ОНАХТ, Олександр Полений, виконавчий директор фірми Новатек Електро, Сергій Ковтун, співробітник лабораторії Міронафт, Віктор Муратов, доцент ОНАХТ, Нугзар Кереселідзе, доцент Сухумського університету (Грузія) — до речі, привернула увагу його нестандартна доповідь «Математичні та комп’ютерні моделі інформаційної війни».

На наступний день конференція продовжила свою роботу на засіданнях двох секцій — на одній розглядалися питання комп’ютерних телекомунікаційних мереж і технологій, математичного моделювання та IT, засідання другої було присвячено проблемам автоматизованого управління різними процесами, штучному інтелекту і робототехнічним системам.

В процесі обговорення доповідей зазначалося, що галузі, котрим присвячується означена конференція, переживають на сьогодні справжній бум, і ті виші, які беруть безпосередню участь в дослідженнях по цим тематиками, готують студентів за відповідними спеціальностями, мають хороші перспективи розвитку в найближчому майбутньому. Багато хто висловлював думку, що подібні заходи дозволяють розширити ділові та партнерські зв’язки, а також оперативно реагувати на всі зміни IT галузі. У резолюції конференції зазначалося, що в її роботу в наступному році необхідно ширше залучати науковців із зарубіжних держав, молодих вчених і аспірантів з вишів і НДІ країн СНД, яким необхідні обговорення, публікації та апробації наукових результатів.