Проведення міжнародної наукової конференції з математики в ОНАХТ

Наукова конференція (Вікіпедія) — це форма організації наукової діяльності, при якій дослідники представляють і обговорюють свої роботи. Вже з початку XX століття конференції — невід’ємна частина організації наукового пізнання.

Однак останнім часом деякі вчені підіймають питання про необхідність таких зустрічей — є Internet, Skype, Viber і інші засоби зв’язку, чи потрібні, як і раніше конференції? Більшість відповідають на це питання — звичайно ж, потрібні! Практика показує, що особисте спілкування, можливість почути доповіді колег і реакцію на ці доповіді інших фахівців дають потужний імпульс для розвитку нових ідей. У сучасному мінливому світі потрібно не замикатися у своїй вузькій галузі досліджень, а мати можливість глобального охоплення досліджуваної проблеми, а це можливо тільки в процесі діалогу з однодумцями. Альтернатива — регулярне читання статей в своїй області — вимагає набагато більше зусиль, адже наукових публікацій дуже багато, і досить складно стежити за тим, що відбувається. Крім того, час виходу статті в широко цитованих виданнях сьогодні досить великий, а на конференції отримані результати можна висвітлити дуже оперативно.

Слід зазначити також, що формат конференції дозволяє вченому поділитися своїми досягненнями з колегами, які зможуть не тільки зрозуміти, в чому суть доповіді, а й оцінити результати роботи (як з позитивного боку, так і відзначити недоліки за допомогою аргументованої критики). Таке обговорення дозволяє заощадити час, ресурси, виключає «винахід велосипеда», адже в сучасному світі одними і тими ж проблемами займається велика кількість вчених з різних країн.

Окремо варто сказати про міжнародні наукові конференції, українська наука поступово входить у світове співтовариство. Раніше закритість країни і недолік контактів сильно утрудняли можливість спілкування із зарубіжними колегами і просування своїх досліджень і проектів. Тим більше важливо сьогодні брати участь в таких зустрічах, а вже організовувати їх — завдання взагалі першорядне.

В Одеській національній академії харчових технологій з 28 травня по 3 червня 2019 року було в черговий раз проведено Міжнародну наукову конференцію «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу». Точкою відліку цього заходу можна вважати травень 2004 року, коли була проведена перша математична конференція «Геометрія в Одесі», ініціатором якої був колишній завідувач кафедрою Вищої математики ОНАХТ В.Н. Кузаконь. Організація і проведення конференції такого масштабу — дуже важка, кропітка і відповідальна робота, в якій задіяний цілий колектив людей, які проводять підготовку близько року. Не кожен провідний вуз приймає рішення про проведення таких заходів, тим легше, що наша академія справляється з організацією міжнародної конференції з математики вже 16 років поспіль (тут слід зазначити вирішальну роль в підготовці цих наукових зустрічей доцентів кафедри ВіПМ Коновенко Н.Г. і Федченко Ю .С.). У числі організаторів — МОН України, ОНАХТ, Інститут математики Національної академії наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міжнародний геометричний центр. Мета конференції — пропаганда наукових досягнень в області алгебри, диференціальної геометрії, топології, динамічних систем і їх додатків в наукових дослідженнях, аналітичні огляди сучасних наукових досягнень (з точки зору їх впливу на математичні дослідження), а також міжнародний обмін досвідом.

Щорічна конференція «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу» вже знайшла вагу в науковому світі, в міжнародний науковий комітет входять представники України, Польщі, Чехії, Японії, Сирії, Румунії, Австрії, а щороку свої доповіді надсилають вчені десятків країн, на традиційну зустріч в гостинну Одесу приїжджають до півсотні доповідачів.

У 2019 за підсумками конкурсного відбору до збірника матеріалів конференції включено 80 тез доповідей з Австралії, Італії, Польщі, Республіки Молдова, Росії, Сирії, США, Туреччини, Узбекистану, Франції, Чехії, Чорногорії, Японії, на саму конференцію приїхало 46 учасників з 10 країн. Мова доповідей на конференції — в основному англійська, яку розуміють всі гості і організатори.

На конференції протягом 6 днів розглядалися доповіді, тематика яких спрямована на алгебраїчні методи в геометрії і топології, диференціальну геометрію у цілому, загальну й алгебраїчну топологію, геометричні й топологічні методи у природничих науках, історію й методики викладання математики. До початку заходу всі тези доповідей були опубліковані в Інтернеті за адресою https://www.imath.kiev.ua/~topology/conf/agma2019/agma-2019-program/agma2019_ program.pdf, так що з ними міг ознайомитися кожен учасник або просто зацікавлена особа. Практично кожна доповідь викликала питання і обговорення, які тривали навіть під час кава-брейків.

Дана конференція — величезний центр спілкування, перерахування тільки назв ВНЗ і організацій, представники яких взяли в ній участь, зайняло б не одну сторінку тексту. Багато учасників приїжджають сюди з інших міст і країн багато років поспіль, відзначаючи гостинність організаторів і творчу атмосферу.

Перебування учасників конференції в Одесі не зводилось тільки до прослуховування і обговорення доповідей, вони побували з екскурсіями в палеонтологічному музеї ОНУ, в науково-дослідній лабораторії Мехатроніки і робототехніки ОНАХТ, взяли участь в дегустації вин від декана факультету технології вина і туристичного бізнесу ОНАХТ Саркісян А.О.

Також одним з результатів проведення цієї конференції в ОНАХТ слід вважати заснування в 2008 році в нашій академії журналу «Праці міжнародного геометричного центру», який проводить активну співпрацю зі світовими базами індексування і реферування. В журналі публікуються вчені зі світовими іменами в області геометрії, не випадково він в числі перших був включений в список наукових фахових видань України категорії Б в 2019 році. Організатори конференції цього року прийняли рішення включити матеріали доповідей поточної конференції в черговий номер журналу «Праці міжнародного геометричного центру».

Учасники конференції відзначили високий рівень організації заходу та доповідей, їх практичну та теоретичну цінність і значимість для вирішення актуальних наукових проблем, для подальших досліджень в області алгебраїчних методів у геометрії і топології. На їхню думку, конференція пройшла цікаво і плідно, з’явилися нові знайомства і нові ідеї для подальших досліджень. Організатори будуть раді всіх бачити в 2020 році в стінах ОНАХТ на наступній щорічній Міжнародній науковій конференції «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу».