Про спеціальності інституту

Навчально-науковий інститут комп’ютерних систем і технологій «Індустрія 4.0» ім. П.М. Платонова з’єднує кафедри двох факультетів «Комп’ютерних систем і автоматизації» (КСіА) і «Комп’ютерної інженерії, програмування і кібербезпеки» (КІПіК).

 

Факультет комп`ютерних систем та автоматизації проводить підготовку бакалаврів та магістрів за двома спеціальностями:

  1. «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП´ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Освітні програми:

Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації;

Комп’ютерно-інтегровані робототехнічні системи;

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

Робототехнічні системи зі штучним інтелектом.

  1. «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

Освітні програми:

Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням;

Електромеханіка.

 

Підготовка здійснюється за денною та заочною формами навчання на держбюджетній та контрактній основі. Для випускників коледжів та технікумів за усіма спеціальностями здійснюється підготовка бакалаврів за скороченими програмами як за денною, так і за заочною формами навчання.

Випускові кафедри Автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем (АТПіРС) і Електромеханіки та мехатроніки (ЕтаМ) є одними з провідних й найстаріших на пострадянському просторі, мають багаторічну історію та авторитет у науковому світі.

Професорсько-викладацький склад факультету, що забезпечує навчальний процес, складається з висококваліфікованих фахівців, які ведуть актуальні наукові розробки та постійно підвищують кваліфікацію на передових промислових підприємствах. Навчальні плани кожен рік доповнюються новими дисциплінами, які відображають сучасні тенденції в науці та техніці. Матеріально-технічна база постійно оновлюється сучасними програмними й технічними засобами, новітнім обладнанням. Це дозволяє надавати нашим студентам тільки найактуальніші знання.

Особлива увага на факультеті приділяється співпраці з виробництвом, тому як підготовка кваліфікованих фахівців з напрямів підготовки та спеціальностей факультету неможлива без належної практичної підготовки. Кафедри факультету мають зв’язки з багатьма підприємствами й компаніями як в Україні, так і за кордоном. На ряді промислових підприємств існують філії наших кафедр. Постійними партнерами наших кафедр є Nibulon, S-Engineering, Siemens, Eaton-Moeller, Camozzi, Festo, Phoenix Contact, Schneider Electric, Microsoft, та інші поважні компанії та люди.

В процесі навчання за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» студенти вивчають різноманітні технології виробництва, способи їх автоматизації, метрологію й вимірювальну техніку, теорію керування та технічні засоби автоматизації, операційні системи й середовища, програмні додатки та мови програмування. Пізнають основи моделювання, дослідження й проектування, монтажу та налагоджування, а також експлуатації автоматичних й автоматизованих інформаційно-керуючих систем та їх елементів, у тому числі комп’ютерних мереж й автоматизованих робочих місць для різних рівнів керування виробництвом. Вивчаються методи і засоби керування економікою, менеджментом, бухгалтерією й інформаційним забезпеченням виробництва чи підприємства, вирішення завдань оптимізації роботи різних служб та всього підприємства загалом. В рамках освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані робототехнічні системи» бакалаврату та «Робототехнічні системи зі штучним інтелектом» в магістратурі здійснюється вивчення, розробка та інтеграція робототехніки та пристроїв зі штучним інтелектом у всі сфери діяльності людини. До послуг студентів найбільша в Україні лабораторія Мехатроніки і робототехніки та найбільший в Європі ФабЛаб.

В процесі навчання за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» студенти вивчають методи й засоби автоматичного контролю та керування електроприводами технологічного обладнання, електромеханічними та мехатроними системами, електропобутовою технікою. Навчаються програмуванню мікропроцесорної техніки на мовах різного рівня, моделюванню, дослідженню й експлуатації сучасних електромеханічних та електроенергетичних систем в промисловості, будівництві, транспорті та побуті.

Студенти факультету КС та А набувають серйозну інженерну та комп´ютерну підготовку, що робить їх провідними фахівцями. Наші випускники можуть працевлаштуватися на будь-яких підприємствах, де застосовуються новітні технології автоматизації та керування технологічними процесами, в проектних організаціях по розробці систем автоматизації, електроприводу, робототехніки, у тому числі – в системі організації міського та залізничного електротранспорту, на суднах далекого плавання, в банках і офісах.

Наші постійні партнери, які забезпечують працевлаштування студентів: Siemens, Eaton (Moeller), S-Engineering, Нібулон, Миронівський хлібопродукт, Одеський припортовий завод, Інтерхім і багато інших.

 

Факультет Комп’ютерної інженерії, програмування і кібербезпеки проводить підготовку бакалаврів та магістрів за двома спеціальностями:

 

1.«Комп’ютерні науки»

2.«Комп’ютерна інженерія»

 

За даними дослідження порталу HeadHunter Україна, протягом кількох років першість у рейтингу найбільш перспективних професій утримують IT-фахівці. Це загальносвітовий тренд, що випливає з розвитка технологій і зростання користувачів мережі Інтернет.

Хто такі IT-фахівці? Це системні адміністратори, програмісти, веб-дизайнери, баннермейкери, фахівці із захисту інформації, тестувальники і багато інших, які обслуговують комп’ютерний світ. Всі вони — при наявності належної кваліфікації та досвіду роботи — користуються величезним попитом на глобальному ринку праці. Одну з цих професій (або кілька) ви можете придбати, вступивши на навчання на факультет Комп`ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту ОНАХТ.

Ну хто вчора знав про таких необхідних сьогодні фахівцях, як Web-девелопери, контент-менеджери, розробники інтернет-магазинів, фахівці із захисту інформації, тестувальники ПЗ, програмісти ПЗ для планшетів, розробники моделей для 3D-принтерів? Але ж їх підготовку вже передбачають навчальні плани навчання студентів на факультеті КІПтаК ОНАХТ.

На факультеті КІПтаК здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр за двома традиційним IT-спеціальностями: «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», і наступними освітніми програмами підготовки: «Інформаційні управляючі системи та технології», «Інформаційні технології проектування», «Комп’ютерні системи та мережи», «Спеціалізовані комп’ютерні системи», «Кібербезпека у Веб-просторі»,«Інформаційні системи та IT-комерція»,«Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності»,«Управління великими обсягами даних», Мережні технології та інтернет речей».

В даний час на факультеті КІПтаК навчається понад 600 студентів денної форми навчання, працюють 5 професорів, докторів технічних наук, 15 кандидатів наук, понад 60 висококваліфікованих викладачів, багато з яких поєднують викладання з роботою в IT-галузі.

Ті студенти, які поступили на спеціальність «Комп’ютерні науки», навчаться: проводити системний аналіз предметних областей, створювати математичні моделі об’єктів і процесів автоматизації, проектувати і розробляти прикладне програмне забезпечення та бази даних, застосовувати інструментальні засоби розробки програмних систем, веб-технологій, технологій розподілених систем і паралельних обчислень, розробляти системи штучного інтелекту.

Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» зможуть розробляти: апаратно-програмні засоби IT, комп’ютерні системи та мережі, їх системне програмне забезпечення та бази даних, технічні засоби захисту інформації, системи прийняття рішень, системи діагностики і тестування, розподілені і кластерні комп’ютерні системи, локальні, глобальні і корпоративні комп’ютерні мережі.

Слід зазначити, що студенти факультету вивчають дисципліни, пов’язані з: програмуванням (Assembler, Delphi (Object Pascal), Java, C), системним програмуванням, розробками ігрового процесу (Unity 3D), Web-програмуванням (PHP, HTML, MySQL, Java Script, XML); комп’ютерними системами, Wi-Fi, налаштуванням і адмініструванням мережевого обладнання, мережі TCP / IP; розробкою і адмініструванням баз даних (Oracle, MySQL); програмуванням мобільних пристроїв під Android, iOS, Windows Phone; програмуванням і налаштуванням мультимедійних пристроїв.

Обчислювальний центр факультету КІПтаК — один з кращих і потужних серед усіх ВНЗ Одеси. ВЦ займає чотири поверхи окремої будівлі, всього 24 сучасних комп’ютерних класи по 12 комп’ютерів в кожному з виходом в Інтернет. До того ж академія в 2015 році придбала пакет від фірми Microsoft IT Academy, що дозволяє встановлювати легальні ліцензовані операційні системи Windows і інші комп’ютерні програми, вже з 2015 року академія має можливість давати безкоштовно кожному викладачеві і студенту ліцензійний ключ для користування операційною системою Windows (7, 8 або 10).

На факультеті створені всі умови для студентів, що бажають отримати фундаментальну підготовку в області програмування, причому на досить високому рівні, для цього на факультеті відкрита «Школа спортивного програмування».

Факультет завжди відрізнявся прагненням бути в одному ряду з передовими ідеями в області інформаційних технологій, ось і в 2015 році в зв’язку зі стрімким розвитком 3D принтерів відкрита нова програма підготовки «Комп’ютерні технології 3D-графіки», придбані 3D принтери («malyan desktop 3d printer» , що працюють за технологією FDM), організовано навчання студентів азам 3D технологій. В якості робочих матеріалів наші принтери використовують ABS-пластик або PLA-пластик.

На факультеті КІПтаК регулярно проводяться лекції та майстер-класи провідних фахівців IT-галузі, які спрямовані на передачу практичного досвіду і розширення кругозору студентів і викладачів в IT-області. Лекторами виступають провідні IT-фахівці нашого міста — системні адміністратори, програмісти, веб-дизайнери, баннермейкери, фахівці із захисту інформації, тестувальники. Тільки за останній час перед студентами виступили фахівці таких престижних фірм, як Autodesk, DataArt, Looksery (Snapchat), PLS Logistics Services, УкрТелеком, Lohika Systems, iLogos, DIDWW, NetCracker, E42, Noosphere Ventures та ін.

Багато уваги на факультеті приділяється участі в IT-олімпіадах та конкурсах: за останні рокі студенти ФКІПтаК неодноразово займали призові місця на різних змаганнях з програмування, комп’ютерного проектування, WEB-дизайну. Студенти факультету є постійними учасниками таких міжнародних турнірів та олімпіад, як IT-Планета, Золотий байт, KPI-OPEN, IT-Universe, з системного програмування і т.п. Зокрема, останніми досягненнями наших студентів стали: 3 місце в 2014 році в конкурсі Золотий байт (регіональний фінал) — студенти Романенко Олександр і Дрозд Євген; 2 місце в 2014 році у Всеукраїнській студентській олімпіаді з міжнародною участю «Системи автоматизованого проектування та комп’ютерне моделювання в машинобудуванні» студентки Крушельницької Анастасії; 3 місце в 2014 році на олімпіаді KPI-OPEN — дипломи 3-го ступеня отримали студенти Бодня Олександр, Дрозд Євген, Пройденко Олександр; 3 місце в 2015 році в Всеукраїнській олімпіаді з інформатики Шановського Богдана; 1 місце в 2015 році команди C++ in14Days в складі студентів Пройденко Олександра, Шановського Богдана, Латишева Андрія в міжнародній олімпіаді з програмування PROGGY-BUGGY CONTEST; 1 місце в 2016 році команди C++ in14Days у Всеукраїнській олімпіаді з програмування серед технологічних вузів; 2 місце в 2016 році у Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом «Інформатика» студента факультету КІПтаК Пройденко Олександра; 3 місце в 2016 році в групі технологічних вузів у Всеукраїнській олімпіаді з програмування команди ONAFT_Third_Wheel в складі: Бодня Олександр, Стукаленко Анна, Богданов Артем; призове місце в 2017 році у Всесвітньому марафоні написання комп’ютерних ігор Global Game Jam командою факультету в складі: Івасюк Павло, Терешин Олександр, Гладков Сергій, Райлян Максим, Чумак Іван, Попков Максим.

 

ФКІПтаК ОНАХТ є членом IT-асоціації України і IT-кластеру Одеси. Одним з перспективних напрямків розвитку технічної освіти є подвійна магістратура, при цьому студент навчається в двох ВНЗ і отримує два дипломи (на ФКІПтаК — це можливість отримати диплом ОНАХТ українського зразка і диплом Університету інформатики (г.Лодзь, Польща) європейського зразка). Щорічно, починаючи з 2015 року, студенти в рамках закордонних стажувань знайомляться з принципами європейського навчання та організації IT-виробництва в Польщі. Пакет стажування включає відвідування лекцій в університетах у напрямку спеціалізації студентів, а також відвідування студентами передових підприємств IT-галузі.

На факультеті запропонована методологія навчання навичкам оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями користувачів різного віку, ФКІПтаК вже протягом ряду років веде так званий Університет третього віку для навчання комп’ютерної грамотності літніх людей (його ведуть волонтери-студенти Шаповал Лоліта, Станіславська Анастасія).

Важливу роль в естетичному вихованні студентів грають конкурсні вечори, які традиційно проводяться і в яких максимально проявляється ініціатива і творчість студентів, такі, як: «Про мою професію — жартома і всерйоз», «Візитка першокурсника», «Міс академія», а також концерти художньої самодіяльності студентів. У 2016 році студентка ФКІПтаК Шаповал Лоліта завоювала титул «Віце-міс Академія ОНАХТ».

Безробіття нашим випускникам не загрожує, тому що основними споживачами IT-послуг у всіх країнах є не тільки державні та комерційні компанії та фірми, а й різні фінансові організації, телекомунікаційні оператори, науково-дослідні установи. Ось далеко не повний перелік місць роботи в Україні наших недавніх випускників: AB Soft, Lohika Systems, NetCracker, Luxoft, DataArt, IDE Group, ХВОЯ інтеграція, PSOFT, Arka, Intersog, Одеський ЖД вокзал, компанія Тенет, Epam Systems, Netpeak, Product Engine, NXC, Інтернет-агентство NETPROFIT, Банк Південний, і багато інших. Перелік вакансій, які займають наші випускники: Middle HTML-coder / web-designer, начальник відділу супроводу ІТ, QA engineer, програміст C#, Silverlight, PHP, Java Developer, SEO-майстер, Software engineer, інженер-програміст, webdeveloper та інші.