Вчена Рада ННІ КСіТ “Індустрія 4.0”

Вчена Рада ННІ Комп’ютерних систем і технологій “Індустрія 4.0”

 

Голова Ради:

1.Котлик Сергій Валентинович, к.т.н., доцент, директор інституту

Заступник Голови Ради

2.Швець Валерій  Тимофійович, д.фіз.-мат.н., професор каф. фізико-математичних наук

Секретар Ради

3.Корнiєнко Юрiй Костянтинович, к.фіз.-мат.н., доцент каф. Інформаційних технологій та кібербезпеки, директор центру дистанційного навчання

 

Рада

4.Хобін Віктор Андрійович – д.т.н., професор, зав. каф. Автоматизації виробничих процесів і робототехнічних систем

5.Артеменко Сергій Вікторович,  д.т.н., професор, зав. каф. Комп’ютерної інженерії

6.Князєва Нiна Олексiївна, д.т.н., професор каф. Комп’ютерної інженерії

7.Плотніков Валерій Михайлович, д.т.н., професор, зав. каф. Інформаційних технологій та кібербезпеки

8.Попков  Денис  Миколайович, старший викладач каф. Інформаційних технологій та кібербезпеки,  директор центру комп’ютерних технологій

9.Монтик Петро Миколайович – к.т.н., професор, зав. каф. Електромеханіки та мехатроніки

10.Амбарцумянц Роберт Вачаганович, д.т.н., професор каф. Електромеханіки та мехатроніки

11.Єгоров Віктор Богданович – к.т.н., науковий керівник науково-дослідної лабораторії мехатроніки і робототехніки

12.Коновенко Надiя Григорiвна – доцент каф. фізико-математичних наук, к.ф.-м.н.

13.Кирилов Володимир Харитонович – д.т.н., професор каф. фізико-математичних наук

14.Сергєєва Тетяна Петрівна, старший викладач, зав. каф. Фізичної культури та спорту

15.Шестопалов Сергій Вікторович, к.т.н., доц. каф. Комп’ютерної інженерії

16.Левiнський Валерiй Михайлович , к.т.н., доц. каф. Автоматизації виробничих процесів і робототехнічних систем

17.Лобода Ірина Олексіївна, інженер каф. Інформаційних технологій та кібербезпеки, профорг факультету КІПтаК

18.Величковський Павло Викторович, студент факультету КІПтаК, група 343

19.Коваль Павло Євгенович, студент факультету КСтаА, група АЕМ20