Про інститут ННІКСіТ

Навчально-науковий інститут комп’ютерних систем і технологій «Індустрія 4.0» ім. П.М. Платонова об’єднує кафедри двох факультетів: «Комп’ютерних систем та автоматизації» (КСіА) і «Комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту» (КІПтаК).

Інститут ННІКСіТ «Індустрія 4.0» в нинішньому вигляді був утворений 01.02.2018 з метою вдосконалення управління і структури академії, поліпшення якості освітньої та наукової діяльності, ефективного використання кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази, підвищення якості підготовки фахівців за освітніми рівнями «бакалавр», «Магістр».

До складу інституту увійшли наступні кафедри:

 • інформаційних технологій та кібербезпеки
 • автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем
 • комп’ютерної інженерії
 • електромеханіки та мехатроніки
 • фізико-математичних наук
 • фізичної культури і спорту.

Основним предметом діяльності Інституту є наукова діяльність в певній для нього галузі, яка охоплює освітньо-наукову, навчально-методичну, організаційно-методичну, наукову, культурно-виховну сфери, профорієнтаційну роботу і міжнародну діяльність.

Основні напрямки діяльності Інституту:

— координація підготовки фахівців у співпраці з іншими структурними підрозділами академії за акредитованими освітніми програмами, освітніми спеціальностями, освітніми рівнями «бакалавр», «магістр», освітньо-науковим ступенем — «аспірант», науковим ступенем — «докторант»;

— наукові дослідження та споріднені з ними роботи інноваційного циклу «наука-виробництво»;

— науково-методична, організаційно-методична, культурно-виховна, інформаційна, видавнича діяльність;

— участь в профорієнтаційній роботі;

— участь у міжнародному співробітництві академії.

Вчені інституту, серед яких виділяються Віктор Хобін, Валерій Плотніков, Сергій Артеменко, Ніна Князева, Володимир Кудря, Тетяна Мазурок, Валерій Швець, Володимир Кирилов, Петро Монтик, Володимир Водічев, Олександра Сергєєва, Вiталiй Роганков, Сергiй Федосов, Василь Задорожний, Наталя Лiщенко, Роберт Амбарумянц, Віктор Єгоров та ін., проводять численні наукові дослідження, які виливаються в наукові публікації, патенти, прилади, технології.

На базі кафедр інституту щорічно проводяться три наукові конференції: міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та автоматизація», міжнародна наукова конференція «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу», Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених і студентів «Статус, досягнення і перспективи розвитку інформаційних систем і технологій «.

Лабораторії інституту:

 • Лабораторія метрології, технологічних вимірювань і приладів
 • Лабораторія електроніки і мікропроцесорної техніки
 • Лабораторія промислових контролерів і САПР
 • Лабораторія теорії автоматичного управління
 • Науково-дослідна лабораторія «Мехатроніка і Робототехніка» (MiRONAFT)
 • Лабораторія 3D-моделювання та комп’ютерної графіки
 • Навчально-наукова лабораторія «Музей обчислювальної техніки та інформатики».

У 2018 році на базі MiRONAFT відкрився один з чотирьох регіональних центрів в Україні «Індустрія 4.0».

В інституті видаються наукові журнали «Автоматизація технологічних і бізнес-процесів» і «Роботи міжнародного геометричного центру», де публікуються статті як молодих вчених, так і корифеїв вітчизняної і закордонної науки.

Кафедри інституту проводять безліч заходів, спрямованих на поліпшення навчального процесу, рішення профорієнтаційних та репутаційних питань академії:

 • одеська обласна олімпіада з інформатики серед школярів
 • закордонне стажування групи наших викладачів і студентів в Університеті інформатики (г.Лодзь, Польща)
 • міжнародні змагання серед студентських команд з розробки комп’ютерних ігор Global Game Jam
 • засідання регіонального центру руху «Індустрія 4.0» в Одесі
 • фінал Всеукраїнської студентської олімпіади з автоматизації
 • міський фестиваль Odessa Mini Maker Faire
 • фінал Всеукраїнської студентської олімпіади з робототехніки Roborace
 • міжнародні змагання з алгоритмічного програмування «Кубок Векуа»
 • Всеукраїнський фестиваль STEM-освіти
 • фестиваль «Роботроника»
 • фінал Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування у другій групі для вузів.

Університетські вчені добре відомі не тільки науковими розробками, а й винахідницької діяльністю. Досягнення викладачів та науковців інституту постійно впроваджуються у виробництво, перш за все — на підприємствах харчової, зернової і переробної галузі. Добре розвинена студентська наука, багато дипломних робіт супроводжуються відповідним патентом. Магістерські роботи випускників інституту публікуються в престижних наукових виданнях країни і стають основою для написання в подальшому кандидатських дисертацій.

Вчені, викладачі, аспіранти та студенти Навчально-наукового інституту комп’ютерних систем і технологій «Індустрія 4.0» ім. П.М. Платонова складають гармонійну тріаду «освіта — наукова діяльність — виробництво», яка здатна забезпечити реальне підвищення рівня технологічного розвитку нашої країни на основі інновацій, створення і швидкого впровадження нових наукових продуктів.