Наука в інституті

Навчально-науковий інститут комп’ютерних систем і технологій «Індустрія 4.0» ім. П.М. Платонова з’єднує кафедри двох факультетів «Комп’ютерних систем і автоматизації» (КСіА) і «Комп’ютерної інженерії, програмування і кібербезпеки» (КІПіК). На кафедрах інституту працює більше 15 професорів-докторів наук і понад 50 кандидатів наук, які входять в наукову еліту Одеси і України. Щорічно в інституті захищається кілька кандидатських дисертацій.

 

Кафедри інституту:

інформаційних технологій і кібербезпеки

автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем

комп’ютерної інженерії

електромеханіки і мехатроніки

фізико-математичних наук

фізичної культури і спорту

 

Напрями наукових досліджень інстутута:

Автоматичне управління технологічними процесами;

Штучний інтелект і автоматизація робототехнічних систем;

Підвищення ефективності функціонування мереж наступного покоління;

Математичне моделювання та інформаційні технології;

Програмна підтримка моніторингу інформаційних веб-ресурсів;

3D моделювання та комп’ютерна графіка;

Сучасні системи управління електроприводами промислових установок;

Дослідження геометричних, алгебраїчних та фізико-технологічних структур;

Розробка сучасних компютерних ігор;

Створення та підтримка баз даних різного призначення;

Розвиток інформаційно-керуючих технологій: технічна база, програмне забезпечення, мережі.

 

Вчені інституту:

В інституті працюють такі відомі вчені, як професори Віктор Хобін, Валерій Плотніков, Сергій Артеменко, Ніна Князева, Володимир Кудря, Тетяна Мазурок, Валерій Швець, Володимир Кирилов, Петро Монтик, Володимир Водічев, Олександра Сергєєва, Вiталiй Роганков, Сергiй Федосов, Василь Задорожний, Наталя Лiщенко, Роберт Амбарумянц, Віктор Єгоров.

 

 

Наукові заходи інституту:

На базі кафедр інституту щорічно проводяться наукові конференції, на яких співробітники та студенти можуть презентувати результати своїх наукових досліджень:

Міжнародна наукова конференція «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу»;

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та автоматизація»;

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених і студентів «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій».

В інституті видаються наукові журнали «Автоматизація технологічних і бізнес-процесів» і «Роботи міжнародного геометричного центру», де публікуються статті як молодих вчених, так і корифеїв вітчизняної і закордонної науки.

 

Наукові школи:

На кафедрі автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем існує наукова школа: «Моделювання та оптимальне керування технологічними процесами зберігання і переробки сільськогосподарської сировини». Рік заснування – 1960, кількість підготовлених докторів наук — 9, кандидатів наук — 56, навчалося аспірантів — 97, очолює в даний час — професор Хобін Віктор Андрійович.

 

Підготовка наукових кадрів:

Кількість працюючих над кандидатськими дисертаціями — 33 особи;

Працюють над докторськими дисертаціями — 9 осіб;

Кількість студентів, які беруть участь у науковій діяльності — 167.

 

Лабораторії інституту:

Науково-дослідна лабораторія Мехатроніки і робототехніки

Лабораторія метрології, технологічних вимірювань і приладів

Лабораторія електроніки і мікропроцесорної техніки

Лабораторія промислових контролерів і САПР

Лабораторія теорії автоматичного управління

Лабораторія 3D-моделювання та комп’ютерної графіки

Навчально-наукова лабораторія «Музей обчислювальної техніки та інформатики»

 

Науково-дослідна лабораторія Мехатроніки і робототехніки:

Офіційний навчальний центр компаній Festo і Camozzi.

Член Асоціації підприємств промислової автоматизації України (АППА).

Член Асоціації робототехніки України.

Лабораторія в 2017 році отримала статус «FabLab» (всього їх на Україні 5), тепер офіційно називається FabLab MiRONAFT. Лабораторія зі статусом «FabLab» — це лабораторія — майстерня, що пропонують всім бажаючим можливість виготовляти необхідні їм деталі на верстатах з ЧПУ. Статус FabLab також дає доступ до пулу безкоштовних ліцензій на спеціальне, дороге ПО (Autodesk і SolidWorks).

У 2017 році виграла грант EDUNet від компанії PhoenixContact і отримала обладнання на загальну суму на 4,5 тисячі євро: висококласні стенди лабораторних робіт для вивчення сучасних контролерів.

У 2018 році на базі лабораторії Мехатроніки і Робототехники FabLab MiRONAFT ОНАХТ відкритий один з чотирьох в Україні Регіональних центрів «Індустрія 4.0», який об’єднує промислові підприємства, IT-компанії і виші регіону.

У голосуванні одеської громадськості в 2018 році переміг проект «#MiRONAFT — FabLab лабораторія для кожного» під номером 2018-1797 з бюджетом майже в 4,3 млн.грн. Проект передбачає створення високотехнологічної лабораторії на базі Одеської національної академії харчових технологій, відкритої для кожного зацікавленого, з можливістю вивчення сучасних технологій робототехніки, інженерії та мейкерства.